Privacybeleid

Nabukoo is een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Venelle du Tribut 26 1301 Bierges - België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder nummer BE0648.836.265 ("Nabukoo" of "wij"). Verwijzingen naar "u" en "uw" hebben betrekking op personen buiten Nabukoo (gebruikers van onze website (Vendor-gebruikers en klanten), zakelijke klanten, consumenten, prospects, leveranciers en sollicitanten).
Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt via de Nabukoo website https://nabukoo.com ("Website"). Dit Privacybeleid moet worden gelezen in combinatie met ons Cookiebeleid [LINK]. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de verwerking van gegevens van natuurlijke personen, niet van rechtspersonen.
Als u nog vragen heeft over de website of dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met infos@nabukoo.com.
Dit Privacybeleid kan veranderen, bijvoorbeeld in verband met nieuwe functies van de Website of om te voldoen aan nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. Wij raden u daarom aan deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Belangrijke wijzigingen zullen worden aangekondigd op onze website. Deze versie van het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op bovengenoemde datum.
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor ons. Wij zullen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en rechtmatig worden verwerkt, en altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR").

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Nabukoo Nicom SPRL, met maatschappelijke zetel te Venelle du Tribut 26 1301 Bierges - België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder nummer BE0648.836.265 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken rechtstreeks identificeerbare informatie over u wanneer u ons dergelijke persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen of u te registreren op onze website) of wanneer u rechtstreeks per e-mail contact met ons opneemt.
Deze persoonsgegevens kunnen de volgende informatie bevatten:
- Contactgegevens. Uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer;
- Gebruikersnaam en wachtwoord. Om toegang te krijgen tot uw account op onze website.
- Abonnementen/Voorkeuren. Wanneer u zich aanmeldt om informatie, updates of nieuwsbrieven te ontvangen, alsook uw toestemmingsvoorkeuren om ons te helpen bepalen welke materialen u wenst te ontvangen.
- Leveranciersgegevens. Contactgegevens en andere informatie over u of uw bedrijf wanneer u diensten aan Nabukoo levert.
- Technische informatie. Wanneer u de website bezoekt, omvat deze informatie het IP-adres, browsertype en -versie (bijv. Internet Explorer, Firefox, Safari, enz.), de instelling van de tijdzone, types en versies van browser plug-ins, het besturingssysteem dat u gebruikt (bijv. Vista, Windows XP, MacOS, enz.), het type apparaat, het hardwaremodel, het MAC-adres, unieke identificatiecodes en mobiele netwerkinformatie.
Wij verwerken ook bepaalde niet direct identificeerbare gegevens wanneer u onze website bezoekt, zoals het type browser dat u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw IP-adres, enz.

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS EN OP WELKE RECHTSGRONDSLAG?

Voor het technisch en functioneel beheer van de website
Wij verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website en om de website gebruiksvriendelijk te maken. Door uw gegevens te gebruiken, kunnen wij nagaan hoe onze website wordt gebruikt en kunnen wij de inhoud en presentatie ervan verbeteren. Deze gegevens stellen ons ook in staat onze website adequaat te beveiligen.
Daartoe kunnen wij gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de sites die u eerder hebt bezocht en het tijdstip en de duur van uw bezoek. Wij doen dit bijvoorbeeld door het gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid [LINK].
Wij verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van Nabukoo om een goed functionerende en veilige website aan te bieden.
Om uw bestellingen te verwerken
Als u iets bestelt, hebben wij enkele gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van uw bestelling.
Hiervoor kunnen wij uw naam, e-mailadres, afleveradres(sen), betalingsgegevens en telefoonnummer verzamelen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van uw contract met ons of met een van onze zakelijke partners.
gegevens om de bestelling van een andere persoon te verwerken, waarbij uw adres het leveringsadres is
Wanneer iemand u rechtstreeks een geschenk of bestelling stuurt, ontvangen wij uw naam en adres. Deze informatie is nodig om de bestelling correct af te leveren.
Als u een van deze ontvangers bent, ontvangt Nabukoo uw naam, adres en/of e-mailadres van de klant (als de cadeaubon per post wordt verstuurd). Deze informatie is nodig voor de levering van de bestelling.
Om uw account te beheren en u onze diensten aan te bieden
In uw persoonlijke account slaan wij de volgende gegevens op: uw naam, adres(sen) (levering en thuis/bedrijf), telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens, cadeaubonnen en -kaarten en communicatie via de chat tool.
Om u te contacteren
Wij verwerken uw persoonsgegevens om per e-mail, telefoon, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de chat tool op de website of pushberichten voor mobiele toepassingen, contact met u op te nemen over updates of informatieve mededelingen in verband met gecontracteerde functies, producten of diensten, met inbegrip van beveiligingsupdates, indien dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan. Deze informatie is noodzakelijk voor Nabukoo om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Om u op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten en voor direct marketing.
Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, bijvoorbeeld met onze nieuwsbrief en juridische updates, uitnodigingen voor seminars, workshops of andere evenementen.
Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, uw winkelgedrag, uw adres, uw e-mailadres en uw voorkeurstaal.
Wij verwerken deze informatie op basis van onze legitieme belangen om onze prospects of klanten op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens.
Om uw vragen te beantwoorden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om met u te communiceren via verschillende kanalen (bv. telefoon, e-mail, chat).
Om dit te doen, kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, contactgegevens, correspondentie met Nabukoo, en alle andere persoonlijke gegevens die u verstrekt die relevant kunnen zijn voor het beantwoorden van uw vraag.
Wij verwerken deze informatie op basis van onze legitieme belangen. U bent vrij om te kiezen of u ons al dan niet uw persoonsgegevens verstrekt, en u kunt te allen tijde bezwaar maken.
Contacten leggen als onderdeel van een selectie- en aanwervingsprocedure
Wanneer u via de website of per e-mail solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen en uw sollicitatie op te volgen.
Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, contactgegevens, correspondentie met Nabukoo, CV en andere documenten die u aan ons verstrekt.
De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.
Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
In sommige gevallen verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wetgeving. Wij verzamelen bijvoorbeeld locatie- en bankrekeninggegevens van Verkoper-gebruikers voor identiteitscontrole en andere doeleinden. Wij moeten ook voldoen aan bepaalde wettelijke en regelgevende verplichtingen, waaronder anti-witwas, KYC-rapportage en sanctiecontroles. Wij moeten ook voldoen aan onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.
Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met Nabukoo, uw correspondentie via de chat tool en uw financiële gegevens (indien van toepassing).
De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op de noodzaak voor Nabukoo om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen.
Onze eigen geschillen behandelen
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om onze eigen geschillen te beheren en om onze rechten te beschermen en af te dwingen.
Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, contactgegevens, correspondentie met Nabukoo en financiële gegevens.
De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op onze legitieme belangen om onze rechten te kunnen waarborgen in geval van geschillen.

4. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Website hosting
Nabukoo doet een beroep op Combell voor het beheer en de hosting van de website en heeft daarom met Combell een verwerkersovereenkomst gesloten.
De servers van Nabukoo bevinden zich in België en wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten België of de Europese Economische Ruimte, behalve (i) op uw verzoek, of (ii) voor zover noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of handhaving van rechtsvorderingen. In het kader van het gebruik van bepaalde softwaretoepassingen kunnen persoonsgegevens echter tijdelijk worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dit geval wordt een passend beschermingsniveau gewaarborgd door het gebruik van de standaardclausules van de Europese Commissie.
Verkoper-gebruiker
Als u via Nabukoo een bestelling plaatst bij een van onze verkopers, ontvangt de verkoper-verkoper uw naam, afleveradres en taalvoorkeur. De verkoper-gebruiker heeft deze informatie nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die u met hem bent aangegaan. Als u een btw-factuur aanvraagt vanuit een bedrijfsrekening bij een Vendor-User, ontvangt de Vendor-User uw bedrijfsnaam, bedrijfsadres, bedrijfsnummer en ordernummer.
Analyse
Wij kunnen een beroep doen op externe dienstverleners om het gebruik van onze website te controleren en te analyseren.
Sociale media
Via onze website kunt u ons volgen op sociale mediakanalen, bijvoorbeeld LinkedIn en Twitter. Wij gebruiken deze knoppen niet om uw persoonsgegevens te delen met aanbieders van sociale media. Wanneer u op een "volg"-knop klikt, verzamelt de desbetreffende aanbieder van sociale media uw persoonsgegevens rechtstreeks van u. Lees de privacyverklaring van elke aanbieder van sociale media waarmee u uw persoonsgegevens wilt delen.
Betalingsaanbieders
Betalingsverwerkers van derden kunnen worden gebruikt om betalingen te verwerken. Uw betaalkaartgegevens worden verstrekt aan Nabukoo en onze externe betalingsverwerkers, wier gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt geregeld door hun privacybeleid.

Andere derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met :
- (onder)aannemers om ons te helpen de bovengenoemde doelstellingen te bereiken;
- klanten die bij u een bestelling hebben geplaatst;
- dienstverleners om het gebruik van onze website te controleren en te analyseren, betalingen te verwerken of contact met u op te nemen;
- Gelieerde ondernemingen, zoals ons moederbedrijf en elke andere dochteronderneming, joint venture-partner of andere onderneming waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben, die gebonden zijn door dit Privacybeleid;
- onze accountants, auditors, advocaten of soortgelijke adviseurs wanneer wij hen om professioneel advies vragen;
- gerechtelijke, politiële of administratieve autoriteiten indien wij uw persoonsgegevens moeten bekendmaken of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een bindend bevel van een administratieve autoriteit of een gerechtelijk bevel;
- investeerders en andere relevante derden in geval van een potentiële verkoop of andere zakelijke transactie met betrekking tot Nabukoo;
- andere websitegebruikers: wanneer u persoonlijke gegevens deelt of anderszins in openbare ruimten met andere gebruikers interageert, kan deze informatie door alle gebruikers worden gezien en publiekelijk naar buiten worden gebracht.
Nabukoo deelt uw persoonsgegevens alleen met deze derden als zij voldoen aan de GDPR als zij optreden als onafhankelijke controleurs, of op basis van een gegevensverwerkingsovereenkomst als zij optreden als verwerkers. Voor een gedetailleerde lijst van deze derden kunt u per e-mail contact met ons opnemen op [E-MAIL].

5. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Nabukoo neemt redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of andere ongeoorloofde verwerking.
Nabukoo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn opgeslagen. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.
Als u wilt weten hoe lang wij uw persoonsgegevens voor een bepaald doel bewaren, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op [E-MAIL].

6. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

- U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Zo kunt u weten welke persoonsgegevens wij over u verwerken.
- U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren. Zo kunt u onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u verwerken corrigeren of aanvullen.
- U hebt het recht om uw persoonsgegevens te wissen. Met dit recht kunt u de persoonsgegevens die wij over u verwerken definitief verwijderen. Wij zijn niet altijd verplicht uw persoonsgegevens op uw verzoek te wissen - dit recht geldt alleen in de gevallen en in de mate waarin de wet daarin voorziet.
- U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Zo kunt u ons gebruik van uw persoonsgegevens bevriezen zonder ze te verwijderen. Wij zijn niet altijd verplicht de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek te beperken - dit recht geldt alleen in de gevallen en in de mate waarin de wet daarin voorziet.
- U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet altijd verplicht uw bezwaar te aanvaarden - dit recht geldt alleen als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang.
- U hebt het recht uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
- U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, voor zover die verwerking plaatsvindt ten behoeve van legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Wij mogen uw persoonsgegevens blijven verwerken als wij "dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden" of als wij deze nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U kunt zich altijd verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
- U kunt profiteren van het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Zo kunt u gemakkelijk persoonsgegevens overdragen, kopiëren of verplaatsen van de ene controller naar de andere. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst met u.
U kunt uw verzoek op basis van bovenstaande rechten en klachten sturen naar [E-MAIL].
U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij is bereikbaar per post op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, via de website op het volgende adres: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ en per telefoon op: +32 (0)2 274 48 00.