Cookiebeleid

Dit is het cookiebeleid voor de website van Nabukoo (https://nabukoo.com/).
1. ALGEMEEN
De beheerder van de informatie die wij verzamelen via het gebruik van cookies en soortgelijke trackingtechnologieën die wij op onze website hebben geplaatst, is Nabukoo, een naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Venelle du Tribut 26 1301 Bierges - België en die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van België onder nummer BE0648.836.265 ("Nabukoo" of "wij").
Dit beleid legt uit hoe wij cookies gebruiken. Dit beleid heeft geen invloed op uw rechten op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR"). Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en uw rechten als betrokkene vindt u in ons Privacybeleid [LINK]. Dit Cookiebeleid moet samen met ons Privacybeleid worden gelezen.
Als u vragen heeft over dit cookiebeleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via infos@nabukoo.com.
Dit Cookiebeleid kan veranderen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de Website. Wij raden u daarom aan dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Belangrijke wijzigingen zullen worden aangekondigd op onze website. Deze versie van het Cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op de hierboven aangegeven datum.
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie door het gebruik van cookies. Andere technologieën zoals pixel tags, browser analyse tools, server logs en web beacons worden ook gebruikt voor de doeleinden beschreven in dit cookiebeleid. De onderstaande informatie over cookies geldt ook voor dit soort technologieën.

2. WAT ZIJN COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?
Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze website te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn tags, labels en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze website te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken zijn onder andere:

I. COOKIES
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw browser, computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd. De website vraagt uw browser de cookie op te slaan op uw apparaat om informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens, zodat uw apparaat wordt herkend wanneer u de website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt: om ervoor te zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren van de gebruiker door bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud aan te passen, enz.
a) Permanente of sessie cookies en eerste of derde partij cookies
Er wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en sessiecookies enerzijds en first-party en third-party cookies anderzijds.
- Permanente cookies blijven gedurende een bepaalde periode op het apparaat van de gebruiker staan.
- Sessiecookies worden gewist nadat de gebruiker de browser sluit.
- First party cookies zijn cookies die Nabukoo zelf op haar website plaatst.
- Cookies van derden zijn cookies ingesteld door andere partijen (d.w.z. cookies van een ander domein dan de website die u bezoekt, bijv. Google Analytics-cookies).
b) Categorieën van cookies
Wij kunnen cookies ook onderverdelen in vier categorieën, afhankelijk van het doel waarvoor ze worden gebruikt:

Strikt noodzakelijke cookies (eerste deel - sessie).
Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig voor de goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze cookiebanner. Ze worden over het algemeen alleen ingesteld als reactie op door u ondernomen acties die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren of het invullen van formulieren. Ze helpen ons gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Deze cookies worden door Nabukoo rechtstreeks in uw browser geplaatst op basis van ons legitieme belang om een goed functionerende en veilige website aan te bieden.
Functionele cookies (deel 1 - permanent)
Met functionele cookies kan de website verbeterde functionaliteit en personalisatie bieden. Voorkeurcookies zijn cookies die automatisch keuzes onthouden die u in het verleden hebt gemaakt om uw ervaring de volgende keer dat u de website bezoekt te verbeteren (bijvoorbeeld wanneer u uw voorkeurstaal selecteert of instellingen onthoudt zoals of u al eerder bent ingelogd). Het doel van deze cookies is u een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat u bij elk gebruik van de website uw voorkeuren opnieuw moet invoeren. Deze cookies worden geplaatst op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
Notice acceptance cookies (eerste deel - permanent).
Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.
Prestatiecookies (derde partij - permanent)

Prestatiecookies stellen ons in staat bezoeken te tellen en verkeersbronnen te traceren, zodat wij de prestaties van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Deze cookies geven ons informatie over het gebruik van onze Website en helpen ons onze Website te optimaliseren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich op de website bewegen, of om te zien vanaf welke pagina of via welke reclamecampagne u op de website terecht bent gekomen. Wij kunnen ze gebruiken om na te gaan of u de functies van de Website gebruikt (bijvoorbeeld een verlanglijstje maken, een bestelling plaatsen of eerdere aankopen bekijken).

Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd. Wij kunnen deze cookies ook gebruiken om nieuwe pagina's, functies of functionaliteiten op de Website te testen om te zien hoe onze gebruikers daarop reageren. De via deze cookies verzamelde informatie kan u direct of indirect als individuele bezoeker identificeren. De verzamelde informatie is namelijk meestal gekoppeld aan een pseudonieme identificatiecode die gekoppeld is aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website.

Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen wij de prestaties ervan niet controleren. Deze cookies worden geplaatst op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Targeting cookies (derde partij - permanent)

Deze cookies kunnen via onze site worden ingesteld door onze reclamepartners. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om uw interesses te profileren en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan niet rechtstreeks persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Deze cookies worden geplaatst op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Als u deze cookies niet toestaat, ervaart u minder gerichte reclame.

Social media cookies (derde partij - permanent)

Naast onze eigen cookies kunnen wij ook verschillende plug-ins van derden gebruiken van websites van sociale medianetwerken zoals Facebook, Instagram, Twitter of Google+ om statistieken van het websitegebruik te rapporteren en sociale mediafunctionaliteit te bieden. Deze plug-ins van derden kunnen cookies opslaan. Wij hebben geen controle over deze social media cookies. Raadpleeg het privacybeleid van de website van het betreffende socialemedianetwerk voor informatie over hun cookies.

II. ANDERE TECHNOLOGIEËN
Flash Cookies. Sommige functies van onze website kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) gebruiken om informatie over uw voorkeuren of activiteiten op onze website te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen die voor cookies worden gebruikt. Voor meer informatie over hoe u Flash Cookies kunt verwijderen, lees "Waar kan ik mijn instellingen wijzigen om lokale gedeelde objecten uit te schakelen of te verwijderen?" beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_.

Web Beacons. Sommige secties van onze website en e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als web beacons (ook bekend als clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs) waarmee Nabukoo bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere website-gerelateerde statistieken (bijvoorbeeld om de populariteit van een bepaalde sectie te registreren en om de integriteit van het systeem en de server te controleren).

4. HOE KUNT U COOKIES VERWIJDEREN OF BLOKKEREN, OF UW INSTELLINGEN WIJZIGEN?

Wij plaatsen strikt noodzakelijke cookies op onze Website om u toegang te verlenen tot onze Website en de diensten waar u ons specifiek om vraagt.
Alle andere cookies (d.w.z. functionele cookies, prestatiecookies en targeting cookies) worden niet gebruikt, tenzij u ons toestemming geeft om ze te gebruiken. U kunt uw toestemming geven per categorie cookie. Als u ons uw toestemming geeft, kunt u deze achteraf altijd intrekken door [de hyperlink op de rechterbenedenpagina van onze website "cookievoorkeuren" te openen].
U kunt uw cookievoorkeuren ook instellen via uw browser. De meeste webbrowsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Met de browserinstellingen op uw apparaat kunt u echter reeds ingestelde cookies verwijderen en de installatie van nieuwe cookies weigeren. De manier om dit te doen verschilt van browser tot browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser of gebruik deze links om rechtstreeks naar de handleiding van uw browser te gaan: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome en Safari.
Op https://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kunt u aangeven welke bedrijven uw surfgedrag mogen vastleggen en welke niet.
Houd er rekening mee dat als u bepaalde soorten cookies niet accepteert of als u cookies uitschakelt, sommige delen van de Website of elementen mogelijk niet toegankelijk zijn en/of er niet goed uitzien. Het is ook mogelijk dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken en dat sommige delen van onze Website langer werken of niet naar behoren functioneren.

5. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Sommige gegevens die wij via cookies of andere technologieën van u verzamelen, stellen ons in staat u als individu te identificeren of aan u te koppelen. Deze gegevens zijn dus persoonsgegevens en ons Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van deze gegevens via onze cookies.
Je hebt het recht om te vragen:
- om toegang te krijgen tot uw gegevens;
- om uw gegevens te corrigeren;
- om de verwerking van uw gegevens te beperken;
- uw toestemming te allen tijde intrekken zoals hierboven uitgelegd;
- om uw gegevens te wissen.
Als u meer wilt weten over deze rechten, raadpleegt u ons privacybeleid.
Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar [E-MAIL]. Wij verbinden ons ertoe om binnen dertig (30) kalenderdagen te antwoorden op elk verzoek om bovenstaande rechten uit te oefenen.
Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij is bereikbaar per post op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, via de website op het volgende adres: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ en per telefoon op: +32 (0)2 274 48 00.

6. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Nabukoo zelf geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals nader omschreven in ons Privacybeleid [LINK].
Bepaalde derde partijen (bijv. Google), die Nabukoo gebruikt en die toegang hebben tot de door cookies verzamelde persoonsgegevens, kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (bijv. de Verenigde Staten). Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van deze respectieve derden voor meer informatie over deze overdracht.

7. VRAGEN?
Als u nog vragen heeft over onze website of dit cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [E-MAIL].